Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Författare: Lisa Ekman

Nätverksdag digitalisering

Den 1 februari hölls en nätverksdag om digitalisering, digital delaktighet och demokrati på Motala bibliotek.

Här har du möjlighet att se en av förläsningarna som hölls av Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet.

I demokratins tjänst: Vad kan och ska man förvänta sig av politiker och tjänstemän? (länk)

Skolbibliotekskonferens 2017

Den 8 november genomfördes Skolbibliotekskonferens 2017 med ca 100 deltagare. Dagen inleddes med att Helena Agnemar tillsammans med representanter från kommunerna berättade hur läget ser ut just nu när det gäller skolbiblioteken i Östergötland. Glädjande är att det händer en hel del.  Krister Hansson, chef för Internationella biblioteket, som även arbetat med Nationella biblioteksstrategin föreläste under rubriken Kopplingen mellan skolbibliotek och måluppfyllelse – vad krävs, enligt forskningen? Han utgick bl.a. från rapporten Skolbibliotekets roll för elevers lärande. Goda exempel från Östergötland lyftes också fram. Lotta Gylling, f.d. utbildningschef och Helena Ekberg, skolbiblioteksamordnare i Mjölby kommun berättade om vägen till bra skolbibliotek under rubriken Mjölby satsar på skolbibliotek! Hur tänker vi och ur hittar vi lösningar? Rektorerna Annika Görefält och Sara Algulin från Åtvidaberg berättade tillsammans med skolbibliotekarie Malla Solheim om hur man kan bygga upp bra skolbiblioteksverksamhet på två små skolor på landsbyggden, Det lilla skolbiblioteket på landet – hur kan man tänka? Dagen avslutades med Monika Staub Halling, skolbibliotekarie på Backaskolan i Lund, som bl.a.  berättade om hur samarbetet mellan skolbibliotek och lärare genererade högre resultat på nationell prov i SO, hon gav även fler exempel på hur hon arbetat/arbetar då hennes tema var Vägen till ökad måluppfyllelse går via skolbiblioteket.  Dagen gav också många möjligheter till diskussion och utbyte av erfarenheter.