Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Författare: Karin Nielsen Lundin

Nu invigs DigidelCenter på Motala bibliotek!

Närmare en miljon människor i Sverige står utanför det digitala samhället, vilket Motala kommun vill motarbeta och i stället öka den digitala delaktigheten i samhället. Därför har Motala bibliotek startat DigidelCenter – ett projekt finansierat av Motala kommun, Region Östergötland, Internetstiftelsen i Sverige och Kulturrådet.

Torsdagen den 1 juni kl. 15.00 invigs DigidelCenter med fullspäckat program: Invigning DigidelCenter 1 juni som bland annat innehåller tal från politiker, programmering och teknikhandledning av IT-guide. Den digitala verksamheten i DigidelCenter drar igång redan i sommar. Kommunens IT-guider kommer att anordna internetcafé tisdag till lördag mellan v. 25-32 på Motala och Borensbergs bibliotek och så kommer det att anordnas Digitalkul i bibblan där barn i åldern mellan 7-12 år får testa golvrobotar och leka med Makey Makey. Målet med DigidelCenter är att få fler Motalabor att känna sig digitalt delaktiga och kunna ta del av viktiga samhällstjänster. Digital delaktighet är en demokratifråga – alla individer ska kunna vara en del och ta del av samhället samtidigt som det digitaliseras.

Välkommen att tillsammans med oss på Motala bibliotek inviga DigidelCenter.

Strategi för arbete med medie- och informationskunnighet på Götabiblioteken

Den digitala tekniken har förändrat landskapet för informationskapande, förmedling och åsiktsbildning. I Unescos bibliotekmanifest fastslås att ”Medborgarnas aktiva deltagande och en demokratisk utveckling är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information.” ”Folkbiblioteken ska som lokalt kunskapscentrum göra all sorts kunskap och information lätt tillgänglig för sina användare.” (Bibliotekens internationella manifest 2014, s.11) Idag är rollerna för informationsförmedling förändrad – det är inte längre så att ”bara” massmedia, utbildningsväsendet och bibliotek etc. förmedlar till allmänheten. Den digitala tekniken har möjliggjort att vi alla verkar som både konsumenter och producenter. Det innebär ökade krav på medborgarens kunnighet och ansvar och det är vad som begreppet medie- och informationskunnighet försöker fånga. Det förändrade landskapet för information, medier, informationshantering och förmedling kräver att  vi på biblioteken funderar över vår roll –  att ge tillgång till information och kunskap räcker inte – det krävs också att biblioteken arbetar med färdigheter och attityder. Men hur?

Att arbeta med MIK-begreppet kopplat till folkbibliotek väcker en massa spännande frågor om vad ett bibliotek är, vilken roll bibliotekarien spelar och vilka nya färdigheter vi som personal behöver. Götabiblioteken jobbar nu för att ta fram en strategi och en handlingsplan för det här arbetet i Östergötland. Igår hade Regionbibliotek Östergötlands egen personalgrupp de första djupare samtalen om hur MIK-begreppet hänger ihop med våra  arbets- och utvecklingsområden.  Det blev många perspektiv på demokrati, tillgänglighet och ansvar.

Get Online Week 2017

Get online week är en europeisk kampanjvecka där myndigheter, bibliotek och privata organisationer arrangerar aktiviteter med fokus på digital delaktighet. I Sverige koordineras kampanjen av Digidelnätverket, som Kungliga biblioteket är en del av. Målet är att hjälpa ovana internetanvändare att komma igång, men även att ge alla, oavsett nivå, möjlighet att stärka sin digitala kunskap. Samtliga bibliotek får under veckan besök av Vårdguiden 1177 och Visningsmiljöerna för att öka kunskaperna hos länets invånare om dessas e-tjänster och tekniska hjälpmedel för vardagen. Detta pågår tillsammans med en mängd andra programpunkter för ökad digital delaktighet ute på Östergötlands bibliotek under den här veckan. Get online week 2017 pågår 27 mars till 2 april och är också en del av Region Östergötlands arbete för den Regionala digitala agendan.