Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Författare: Helena Agnemar (sida 2 av 2)

Litteraturfrukost med Lotta Olsson

Lotta Olsson, porträttbildRegionbibliotekets Litteraturfrukost den 5 maj gästades av journalisten Lotta Olsson som bland annat skriver litteraturkritik på Dagens Nyheter sedan många år. Hennes område är först och främst barn- och ungdomslitteratur vilket avspeglades i att många av frukostdeltagarna kom från bibliotekens barn- och ungdomsavdelningar. Lotta har med stor kunnighet och entusiasm lotsat  läsare genom den flod av böcker som ges ut varje år. Konkurrensen om utrymmet i tidningen gör att det bara blir ett 60-tal böcker per år som recenseras. Det är dock betydligt bättre än i många andra medier där recensioner av litteratur för barn och unga är lika med noll.
Hon berättade att det är bilderböcker som ges ut mest, en tredjedel av utgivningen, men det är ungdomsböckerna med 12,6 %,  som får det största utrymmet. Det gäller recensionsplats i medierna, vilka som får priser, vilka författare som blir mest omskrivna och så vidare. Och det var kanske symtomatiskt att denna frukost inte hade en enda representant från medierna?

Fortsätt läsa om litteraturfrukost med lotta olsson

Bibliotekens demokratiska uppdrag-dag för personalen i Götabiblioteken

panelsamtal demokratidagen 2017

panelsamtal demokratidagen 2017

Det var en taggad och förväntansfull personalskara från Götabiblioteken som samlats på Linköpings Konsert & Kongress för att lyssna på föreläsare och diskutera ett av bibliotekens grunduppdrag, det som handlar om demokratin.

Dagens moderator, Regionbibliotek Östergötlands chef Kerstin Olsson introducerade föreläsarna som pratade om olika aspekter och förhållningssätt till  bibliotekslagens ändamålsparagraf. Den som handlar om att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Videoinspelning från dagen finns på Regionbibliotekets YouTube-kanal.
Fortsätt läsa om bibliotekens demokratiska uppdrag-dag för personalen i götabiblioteken

Bra skolbibliotek gör skillnad!

Bibliotikarie och elever i samtal

Bra skolbibliotek gör skillnad

Det var namnet på den regionala skolbibliotekskonferens som hölls i Linköping i november.
Inbjudna chefer, politiker och strateger inom utbildningsområdet i Östergötlands kommuner fick tillsamman med rektorer, skol- och gymnasiebibliotekarier och lärare lyssna till föreläsare, ställa frågor och prata med varandra. Regionrådet i Östergötland, Margareta Fransson talade engagerat om skolbibliotekens betydelse för läsningen och lärandet och hoppades att inriktningen i kommunerna är att bygga ut verksamheten. Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges skolledare inledde med att understryka skolbiblioteksverksamhetens stora betydelse för elevernas lärande och att den verksamheten borde finnas redan från förskoleklass. Här spelar rektorer och andra skolledare stor roll för att göra biblioteksverksamheten integrerad och betydelsefull i det pedagogiska arbetet. Det vittnade också rektor Kajsa Andersson och skolbibliotekarien Pernilla Skantz om. De arbetar på Skäggetorpsskolan i Linköping i ett område med stora utmaningar. Det är 98 % av eleverna på skolan som har svenska som andraspråk vilket betyder att de arbetar jättemycket med språk på olika sätt. Fortsätt läsa om bra skolbibliotek gör skillnad!

Litteraturfrukost med Magnus William-Olsson

littfrulle-magnus-w-o

Vad händer när litteraturkritiken får en allt mindre roll i samhället? Vad betyder förändringarna i medieområdet  för kritiken?
Hur påverkar digitaliseringen kritiken?
Det var några av de frågor som kom upp när poeten, kritikern och översättaren Magnus William Olsson gästade Regionbibliotekets litteraturfrukost i början av oktober. I ett samtal med journalisten Mats Granberg tog han upp kritikens betydelse för demokratin.

Fortsätt läsa om litteraturfrukost med magnus william-olsson